Tájékoztató
 

Az alábbi oldalon különböző hivatalos dokumentumokat olvashattok:

  • tájékoztatókat;
  • formanyomtatványokat,
  • tantárgyi kommunikációs dossziékat stb.

Célunk, hogy a hallgatóink számára elérhetővé tegyük az aktuális, hivatalos dokumentációkat. Ennek érdekében tematikusan összegyűjtöttük a hasznos anyagokat, melyek a következő legördülő menükben tekinthetők meg. Az oldalt folyamatosan frissítjük, így a közeljövőben még több dokumentum lesz elérhető.

5539

Letölthető dokumentumok

 

Miskolci Egyetem Hallgatói Követelményrendszere – “ME KHR”

Műszaki Anyagtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere  – “ME – MAK HKR”
A kari követelményrendszer az egyetemi HKR-el együtt értelmezendő.

A Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata – “ME SzMSz”

Műszaki Anyagtudományi Kar Szervezeti és Működési Szabályzata – “ME – MAK SzMSz”
A kari SzMSz az egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése.

A 2019/2020 tanév tárgyai

Vegyészmérnök BSc
1. félév 2. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN011B Matematika I. GEMAN012B(L) Matematika II.
MAKKEM218VB(L) Általános kémia GEFIT056B(L) Fizika I.
GEFIT051B Fizika alapjai MAKKEM103VB Szervetlen kémia
GTGKG101AKB(L) Közgazdaságtan alapjai MAKKEM104VB Általános és szervetlen kémia gyak.
AJPJT10KO1NB(L) Jogi ismeretek MAKKEM105VB Szerves kémia I.
MAKKEM101VB Számítástechnika vegyészmérnököknek MAKKEM106VB Szerves kémia I. gyak.
MAKKEM102VB Számítógépes kémia alapjai GTERG6021B Környezet gazdaságtan
MAKPOL226VB Anyagszerkezettan MAKMKT215VB Menedzsment és vállalkozási ismeretek
MAKKEM001VB A kémiai kutatás alapjai 1. – személyes konzultáció MAKKEM109VB Fizikai kémia I.
ETTES1AK1 Tesnevelés MAKKEM110VB Fizikai kémia I. gyak.
Idegen nyelv MAKKEM002VB A kémiai kutatás alapjai 2. – személyes konzultáció
Szabadon választott I.
Anyagmérnök BSc törzsanyag
1. félév 2. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN011B(L) Matematika I. GEMAN012B(L) Matematika II.
GEFIT501B
GEFIT501BL
Fizika alapjai GEFIT056B(L) Fizika I.
MAKKEM218B(L) Általános és szervetlen kémia MAKKEM222-17-B(L) Fizikai kémia
GEAGT104B(L) Ábrázoló geometria MAKKEM229B(L) Szerves kémia
MAKPOL226B(L) Anyagszerkezettan I. MAKFKT102B(L) Fázisdiagramok
MAKPOL227B(L) Anyagvizsgálat GEGET224B(L) Géprajz- gépelemek
MAKETT300B(L) Tudományos munka informatikai alapjai AJPJT11KO1NB
AJPJT11KO1LB
Mérnöki jog
Szabadon választott I.* MAKFKT104B(L) Különleges anyagok
Idegen nyelv ETTES2AK1 Testnevelés
Szabadon választott II.
MAKKEM284B(L) *Laboratóriumi alapismeretek Idegen nyelv

 

3. félév 4. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEFIT057B(L) Fizika II. GEMET266B(L) Mechanika
MAKETT236B(L) Tüzeléstan MAKFKT268-17-B(L) Nanotechnológiák
MAKFKT225B(L) Fémtan I. MAKFKT309B(L) Szerkezetvizsgálat
MAKKSZ218B(L) Kerámiatan I. MAKKSZ231B(L) CAD alapjai
MAKPOL228B(L) Polimertan ETTES2AK2 Testnevelés
MAKMET254B(L) Fémtechnológia Idegen nyelv
MAKFKT267B(L) Nano-jelenségek Szabadon választott IV.
ETTES1AK2 Testnevelés
Idegen nyelv
Szabadon választott III.

 

5. félév 6. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKKSZ241B(L) Elektrotechnika-ipari méréstechnika alapjai MAKKEM232-17-B(L) Környezetvédelem
MAKMET255B(L) Felületkezelés MAKMKT214-17-B(L) Minőségügy
MAKKEM231B(L) Analitikai kémia MAKETT238B-17-B(L) Energiagazdálkodás
MAKETT237-17-B(L) Nagyhőmérsékletű berendezések I.
GTVVE6050B(L) Vezetéselmélet
MAKDH207B(L) Nyári szakmai gyakorlat
Szabadon választott V.

 

7. félév
NEPTUN kód Tárgy
MAKDH209B(L) BSc Zárógyakorlat
Szakdolgozat
Anyagmérnök BSc specializációk

 

Polimertechnológia és Vegyiparitechnológia specializáció

 

Polimertechnológia Vegyipari technológia
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKPOL222-17-B(L) Ipari polimerizációs technológiák MAKKEM212-17-B(L) Szerves kémiai technológiák
MAKPOL204B(L) Polimer anyagismeret GEVGT202-17-B(L) Vegyipari műveletek
5. MAKPOL230-17-B(L) Faanyagok alkalmazástechnikája
MAKPOL231B(L) Elasztomerek MAKKEM272B(L) Szervetlen kémiai technológiák
6. MAKPOL232B(L) Műanyag feldolgozás MAKKEM235B(L) Szerves kémiai analízis
MAKPOL233-17-B(L) Polimerek alkalmazástechnikája MAKKEM236-17-B(L) Szerves kémiai analízis gyakorlat
GEVGT211-17-B(L) Vegyipari rendszerek tervezése
GEVGT212B(L) Vegyipari rendszerek tervezése gyakorlat
7. MAKPOL234B(L) Műanyag feldolgozása gyakorlat MAKKEM052B(L) Vegyipari rendszerek folyamatirányítása
MAKPOL235B(L) Polimer-kompozitok GEVGT214B(L) Vegyipari rendszerek biztonság technikája

 

Hőenergia és Szilikáttechnológiai specializáció

 

Hőenergia Szilikáttechnológia
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKETT242B(L) Égéselmélet, hőtan MAKKSZ217-17-B(L) Szilikáttechnológiák
MAKETT243B(L) Energiahordozók I. MAKKSZ230-17-B(L) Kerámiák alakadása I.
5. MAKETT244B(L) Energiahordozók II. MAKKSZ219-17-B(L) Portechnológiák
MAKETT233B(L) Biomassza tüzelés
6. MAKETT234-17-B(L) Tűzálló anyagok MAKKSZ242-17-B(L) Műszaki kerámiák
MAKETT245-17-B(L) Nagyhőmérsékletű berendezések II. MAKKSZ203-17-B(L) Finomkerámia technológiák
MAKKSZ223-17-B(L) Üvegipari technológiák
7. MAKETT283B(L) Villamos melegítés, hajtások MAKKSZ222B(L) Tégla- és cserépipari technológiák
MAKETT246B(L) Energiagazdálkodás II. MAKKSZ224B(L) Kerámia mázak

 

Hőkezelés és Képlékenyalakítás specializáció

 

 

 

Hőkezelés Képlékenyalakítás
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKFKT303-17-B

MAKFKT303-17-L

Öntött ötvözetek fémtana (nappali)

Öntött ötvözetek fémtana (levelezős)

MAKFKT280B(L) Alakítástechnika
MAKFKT270-17-B(L) Metallográfia
5. MAKFKT254B(L) Fémötvözetek hőkezelése MAKFKT275-17-B(L) Kovácsolás technológiája
MAKFKT255B(L) Vasötvözetek hőkezelése MAKFKT279B(L) Technológiai folyamatok szimulációja
6. MAKFKT273-17-B(L) Vasötvözetek hőkezelése gyakorlat MAKFKT272B(L) Alakítástechnológiai gyakorlat I.
MAKFKT274-17-B(L) Fémötvözetek hőkezelése gyakorlat MAKFKT271B(L) Hengerlés technológia
MAKFKT277B(L) Fémes szerkezeti anyagok
7. MAKFKT278B(L) Fémes szerkezeti anyagok gyakorlat

 

Öntészet és Járműipari öntészet specializáció

 

Öntészet Járműipari öntészet
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKÖNT303B(L) Öntészet alapjai MAKFKT303-17-B(L) Öntött ötvözetek fémtana (nappali)

Öntött ötvözetek fémtana (levelező)

MAKÖNT304B(L) Öntészet alapozó gyakorlat MAKÖNT001-17-B(L) Vas- és acélötvözetek metallurgiája
5. MAKÖNT267B(L) Öntészeti technológiák 1. MAKÖNT002-17-B(L) Könnyűfém ötvözetek metallurgiája
MAKÖNT268B(L) Forma- és magkészítés MAKÖNT305B(L) Öntvényszerkesztés
6. MAKÖNT270B(L) Nyomásos és kokilla öntés MAKÖNT003-17-B(L) Öntvénytervezés és szimuláció
MAKÖNT272B(L) Öntödei gépek üzemtana MAKÖNT005-17-B(L) Öntészeti automatizálási ismeretek
MAKÖNT269B(L) Öntészeti technológiák 2. MAKFKT304-17-B(L) Öntvények hőkezelése
7. MAKMÖT271B(L) Öntészeti metallurgia gyakorlat
MAKMÖT273B(L) Öntészeti technológiai gyakorlat

 

Fémelőállítás és Felülettechnika specializáció

 

Fémelőállítás Felülettechnika
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKMET025B(L) Nyersvasmetallurgia MAKMET020B(L) Korrózió és korrózióvédelem
MAKMET026B(L) Kémiai metallurgia alapjai MAKMET021B(L) Felület előkészítési technológiák
5. MAKMET027B(L) Acélmetallurgia I. MAKMET022B(L) Felülettechnológiák
MAKMET062B(L) Alumínium- és könnyűfémtechnológiák MAKFKT305-17-B(L) Felületmódosító eljárások
6. MAKMET028B(L) Acélmetallurgia II. MAKPOL248-17-B(L) Szerves bevonatrendszerek
MAKMET029B(L) Színesfémmetallurgia MAKMET023B(L) Vékonyrétegek és alkalmazások
7. MAKMET030B(L) Acélmetallurgia III. MAKFKT281B(L) Műtárgyak felülettechnológiái
MAKMET031B(L) Ipari porok és bevonatok MAKMET024B(L) Nemesfémes bevonatok és vizsgálatok

 

Fémelőállítás és Képlékenyalakítás specializáció

(kizárólag duális képzés keretében, vagy ózdi kihelyezett képzésben kezdhető meg!)

Fémelőállítás Felülettechnika
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
4. MAKMET025B(L) Nyersvasmetallurgia MAKFKT280B(L) Alakítástechnika
MAKMET026B(L) Kémiai metallurgia alapjai
5. MAKMET027B(L) Acélmetallurgia I. MAKFKT275-17-B(L) Kovácsolás technológiája
MAKMET062B(L) Alumínium- és könnyűfémtechnológiák MAKFKT279B(L) Technológiai folyamatok szimulációja
6. MAKMET028B(L) Acélmetallurgia II. MAKFKT272B(L) Alakítástechnológiai gyakorlat I.
MAKMET029B(L) Színesfémmetallurgia MAKFKT271B(L) Hengerlés technológia
Anyagmérnök MSc
 

Anyagmérnök MSc törzsanyag tárgyai

 

1/tavaszi félév 1/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN015M(L) Differenciál egyenletek GEMET268M Szilárdságtani számítások
MAKKEM272M(L) Alkalmazott kémia és Transzportfolyamatok MAKFKT346M Szerkezetvizsgálat II.
MAKFKT345M(L) Anyagegyensúlyok MAKFKT305M Kompozitok
MAKMET300M(L) Projekt menedzsment Szabadon választott II.
Szabadon választott I.

 

2/tavaszi félév 2/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKPOL281-17-M(L)
MAKKEM281-17-M(L)
MAKKSZ281-17-M(L)
MAKETT281-17-M(L)
MSc kutató-, Diplomamunka I. MAKPOL282-17-M
MAKKEM282-17-M
MAKKSZ282-17-M
MAKETT282-17-M
MSc kutató-, diplomamunka II.
MAKPOL264-17-M(L) Szellemi tulajdon védelme MAKFKT347-17-M Határfelületi jelenségek
MAKMKT520-17-M(L) Menedzsment rendszerek Szabadon választott III.
MAKDH230M MSc nyári gyakorlat

 

Anyagmérnök MSc specializációs tárgyak

 

Polimermérnöki specializáció Vegyipari-technológiai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKPOL261-17-M(L) Polimertan II. MAKKEM275-17-M(L) Reakciókinetika és katalízis
1/Ő MAKPOL260-17-M(L) Ragasztás MAKKEM274-17-M(L) Kolloid kémia
2/T MAKPOL262-17-M(L) Műanyagfeldolgozógépek üzemtana GEVGT227-17-M(L) Vegyipari műveletek II.
2/Ő MAKPOL263-17-M(L) Terméktervezés GEVGT228-17-M(L) Vegyipari rendszerek modellezése
MAKKEM280-17-M(L) Vegyipari rendszerek optimalizálása

 

Szilikátmérnöki specializáció Energetikai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKKSZ238-17-M(L) Kerámiák alakadása II. MAKETT274-17-M(L) Energetikai tervezés
1/Ő MAKKSZ237-17-M(L) Kerámiatan II. MAKETT273-17-M(L) Hőtranszport
2/T MAKKSZ240-17-M(L) Szilikátipari gépek MAKETT276-17-M(L) Energetikai rendszerek
2/Ő MAKKSZ239-17-M(L) Kerámiák anyagvizsgálata MAKETT275-17-M(L) Energetikai modellezés
Kohómérnök MSc
 

Kohómérnök MSc törzsanyag

 

1/tavaszi félév 1/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
GEMAN015M(L) Differenciál egyenletek GEMET268M(L) Szilárdságtani számítások
MAKKEM272M(L) Alkalmazott kémia és Transzportfolyamatok MAKMET311M(L) Fémtechnológiák
MAKFKT345M(L) Anyagegyensúlyok MAKFKT357M(L) Kristályosodás
MAKMFKT300M(L) Projekt menedzsment Szabadon választott II.
Szabadon választott I.

 

2/tavaszi félév 2/őszi félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKETT282-17-M(L)
MAKFKT362-17-M(L)
MAKMET332M(L)
MAKMET342M(L)
MSc kutató-, Diplomamunka I. MAKETT281-17-M(L)
MAKFKT361-17-M(L)
MAKMET331M(L)
MAKMET341M(L)
MSc kutató-, Diplomamunka II.
MAKPOL264-17-M Szellemi tulajdon védelme MAKFKT347-17-M Határfelületi jelenségek
MAKMKT520-17-M Menedzsment rendszerek Szabadon választott III.
MAKDH231M(L) MSc nyári gyakorlat

 

Kohómérnök MSc specializációs tárgyak

 

Hőkezelési és Képlékenyalakítási specializáció Kémiai fémtechnológiai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT349-17-M(L) Hőkezelési folyamatok szimulációja MAKMET314M(L) Hidro-elektrometallurgia
1/Ő MAKFKT348M(L) Hőkezelés fémtani alapjai MAKMET312M(L) Vas- és acélmetallurgia
2/T MAKFKT351-17-M(L) Képlékenyalakítási folyamatok szimulációja MAKMET315M(L) Bevonó technológiák
MAKFKT352-17-M(L) Komplex tervezés v. Projekt feladat
2/Ő MAKFKT350-17-M(L) Képlékenyalakítás elmélete MAKMET313M Fémtartalmú hulladékok feldolgozása

 

Öntészeti specializáció Energetikai specializáció
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKÖNT317M(L) Járműipari ötvözetek és öntvények fejlesztése MAKETT274-17-M(L) Energetikai tervezés
1/Ő MAKÖNT316M(L) Öntészet elmélete és korszerű technológiái MAKETT273-17-M(L) Hőtranszport
2/T MAKÖNT320M(L) Öntészeti technológia tervezés és szimuláció MAKETT276-17-M(L) Energetikai rendszerek
2/Ő MAKÖNT319M(L) Fémöntészeti technikák és vizsgálatok MAKETT275-17-M(L) Energetikai modellezés

 

Anyag- és Kohómérnök MSc Kiegészítő specializációs tárgyak

 

Anyagvizsgálati és nanotechnológiai Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT353-17-M(L) Nanotechnológiák I. MAKKEM276-17-M(L) Hulladékgazdálkodás
1/Ő MAKFKT354-17-M(L) Finomszerkezetvizsgálat MAKKEM277-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem I.
2/T MAKFKT356-17-M(L) Nanotechnológiák II. MAKKEM279-17-M(L) Hatásvizsgálat és kockázatbecslés,
környezetállapot értékelés
2/Ő MAKFKT355-17-M(L) Mikroszkópia és képelemzés MAKKEM278-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem II.

 

Archeometallurgiai Minőségirányítási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT336M(L) Archeometallurgia I. MAKMKT521M(L) Six Sigma és LEAN alapismeretek
1/Ő MAKFKT337M(L) Archeometallurgia II. MAKMKT522M(L) Minőségfejlesztés
2/T MAKFKT338M(L) Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek MAKMKT523M(L) Minőségfejlesztési technikák
2/Ő MAKFKT339M(L) Archeometallurgia régészeti vonatkozásai MAKMKT524M(L) Járműipari minőségbiztosítás
Anyag- és Kohómérnök MSc Kiegészítő specializáció
 

Anyag- és Kohómérnök MSc Kiegészítő specializációs tárgyak

 

Anyagvizsgálati és nanotechnológiai Környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKFKT353-17-M(L) Nanotechnológiák I. MAKKEM276-17-M(L) Hulladékgazdálkodás
1/Ő MAKFKT354-17-M(L) Finomszerkezetvizsgálat MAKKEM277-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem I.
2/T MAKFKT356-17-M(L) Nanotechnológiák II. MAKKEM279-17-M(L) Hatásvizsgálat és kockázatbecslés,
környezetállapot értékelés
2/Ő MAKFKT355-17-M(L) Mikroszkópia és képelemzés MAKKEM278-17-M(L) Víz-, levegőtisztaság és talajvédelem II.

 

Archeometallurgiai Minőségirányítási
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
1/T MAKMET336M(L) Archeometallurgia I.  MAKMKT523M(L) Minőségfejlesztési technikák  
1/Ő MAKMET337M(L) Archeometallurgia II. MAKMKT522M(L) Minőségfejlesztés
2/T MAKMET338M(L) Leletek vizsgálata és rekonstrukciós kísérletek MAKMKT521M(L) Six Sigma és LEAN alapismeretek
2/Ő MAKMET339M(L) Archeometallurgia régészeti vonatkozásai MAKMKT524M(L) Járműipari minőségbiztosítás
Anyagmérnök BSc Ózdi képzés
 
5. félév 6. félév
NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
MAKKSZ241-OZD-B Elektrotechnika-ipari méréstechnika alapjai MAKKEM232-OZD-B Környezetvédelem
MAKMET255-OZD-B Felületkezelés MAKMKT214-OZD-B Minőségügy
MAKKEM231-OZD-B Analitikai kémia MAKETT238-OZD-B Energiagazdálkodás
MAKETT237-OZD-B Energetikai berendezések
GTVVE6050-OZD-B Vezetéselmélet
MAKDH207-OZD-B Nyári szakmai gyakorlat
Szabadon választott V.

 

 

Polimertechnológia és Vegyiparitechnológia specializáció

 

Polimertechnológia Vegyipari technológia
Félév NEPTUN kód Tárgy NEPTUN kód Tárgy
5. MAKPOL230-OZD-B Faanyagok alkalmazástechnikája
MAKPOL231-OZD-B Elasztomerek MAKKEM272-OZD-B Szervetlen kémiai technológiák
6. MAKPOL232-OZD-B Műanyag feldolgozás MAKKEM235-OZD-B Szerves kémiai analízis
MAKPOL233-OZD-B Polimerek alkalmazástechnikája MAKKEM236-OZD-B Szerves kémiai analízis gyakorlat
GEVGT211-OZD-B Vegyipari rendszerek tervezése
MSc subjects
Subject Neptun code
Applied_Chemistry MAKKEM272M
Complex_Planning MAKFKT352M_EN
Ferrous alloys heat treatment practice MAKFKT008N
Heat treatment of nonferrous alloys MAKFKT254B_EN
Intellectual properties law MAKPOL264M;
MAKPOL26417M
Materials Equilibria MAKFKT345M
MSc Research and Diplom work I and II MAKFKT361M;
362M_EN
Project management MAKMOT325M;
MAKFKT300M
Quality management systems MAKMKT520M