A Duális képzés lényege

A duális képzés egy olyan újszerű felsőoktatási képzési forma, amely során megvalósulhat az álláskeresők számára eddig teljesíthetetlennek tűnő kritérium:
 

„Friss diploma, több éves szakmai gyakorlattal!

 
A duális képzés során Magyarország innovatívan gondolkodó kis-, közép- és nagyvállalatai, valamint a legfelkészültebb egyetemek működnek együtt annak érdekében, hogy a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudással rendelkező fiatalok jelenhessenek meg.

A hallgatók a gyakorlati képzést biztosító vállalatokkal munkaszerződést kötnek, munkájukért jövedelmet kapnak. (A jövedelem kezdéskor a mindenkori minimálbér 60%-a, majd folyamatosan növekedve a képzés végére eléri az adott munkakörben pályakezdő mérnök fizetését.)

Duális képzés során a hallgató az elméleti tudást az egyetem falai között szerzi meg (26 hét/év), de a gyakorlati ismereteire valós munkakörnyezetben, valós problémákat megoldva tesz szert (22 hét/év).

Miért érdemes csatlakozni a duális képzéshez?

 1. A vállalatok tevékeny részesei lehetnek az adott szakirányos anyagmérnök képzés tantervének alakításában a megfelelő kompetenciák megszerzése érdekében.
 2. A vállalatok saját maguk képzik három és fél éven keresztül a saját szakember utánpótlásukat.
 3. Azonnal használható tudású szakemberek végeznek, akik diplomájuk átvétele után, a környezetet jól ismerve, hatékonyan tudnak bekapcsolódni a vállalati tevékenységekbe.
 4. A hallgatói juttatás, támogatás bizonyos része elszámolható a szakképzési hozzájárulás terhére.
 5. A hallgatóval kötött, duális képzésre vonatkozó szerződés a hallgató nem megfelelő teljesítménye esetén következmények nélkül felmondható.
 6. Nem kötelező a további munkaviszonyra vonatkozó szerződés megkötése a hallgatóval a végzését követően, csak a legjobbak maradnak a vállalatnál.

Mi a teendő a csatlakozáshoz?

 1. Egyeztetések a vállalatok és az egyetem (kar) között.
 2. Együttműködési megállapodás megkötése (egyetem és vállalat között), melynek része:.
 3. Egyetemi és vállalati képzések mintatanterveinek kidolgozása.
 4. Az együttműködési megállapodások és mintatantervek benyújtása a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Kari Tanácsának.
 5. Az együttműködési megállapodások és mintatantervek benyújtása a Miskolci Egyetem Rektori Kabinete, majd a Miskolci Egyetem Szenátusa elé.
 6. A Szenátus által elfogadott együttműködési megállapodások, mintatantervek, és az elfogadó határozat benyújtása a Duális Képzési Tanácsnak.
 7. A fentiek után már meglévő duális képzés népszerűsítése, karral közös toborzás: megszólítás, felvételiztetés, kiválasztás.

Érdeklődés:

Dr. Mende Tamás

tanulmányi és beiskolázási dékánhelyettes,

tamas.mende@uni-miskolc.hu

Csatlakozási ütemterv

 
4005

Hivatalos dokumentumok a cégek számára

Csatlakozás a 2020. szeptember 1-től induló duális képzéseinkhez:

 • Tájékozódás a duális képzés részleteiről, formális egyeztetések a vállalatok és az egyetem (kar)
  között a duális együttműködésről. (2019. 9-11. hó)
 • Az adott képzésnek (anyagmérnöki BSc, vegyészmérnöki BSc, anyagmérnöki MSc, kohómérnöki
  MSc), esetleg specializációnak megfelelő szakmai egyeztetés a vállalatok és a Kar adott intézetei
  között, képzési tantervek kidolgozása a képzések mintatantervéhez igazodóan. (2019. 10-12. hó)
 • Együttműködési megállapodás megkötése a vállalat és az egyetem között (2019.11-2020. 01. hó)
 • A megkötött együttműködési szerződések jóváhagyása (2020. 02-03. hó):
  • Az együttműködési megállapodások és mintatantervek benyújtása a Miskolci Egyetem
   Műszaki Anyagtudományi Kar Kari Tanácsának.
  • Az együttműködési megállapodások és mintatantervek benyújtása a Miskolci Egyetem
   Rektori Kabinete, majd a Miskolci Egyetem Szenátusa elé.
  • A Szenátus által elfogadott együttműködési megállapodások, mintatantervek, és az
   elfogadó határozat benyújtása a Duális Képzési Tanácsnak.