Távoktatás a 2020/21 II. félévében
 

A távoktatásról bővebb információ a Távoktatás 2020/21 II. félév táblázatában olvasható.

 

 Kari Online Nyílt Nap 2021. január 13. 14 órától

 
8644
 
 
 

 Emelt szintű kémiai érettségire felkészítő

ONLINE KURZUS

 
A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának szervezésében emelt szintű Kémia Érettségire felkészítő online kurzust indítunk. A külön erre a célra létrehozott virtuális osztályterembe 7 héten keresztül különféle, elsősorban a számolási feladatok megoldását szemléltető segédanyagokat helyezünk el. Minden heti anyagot kísér egy olyan feladatsor is, melyet visszaküldve a kurzus szervezői kijavítanak és az eredményekről tájékoztatják a hallgatókat, akik így valós képet kaphatnak az eddig elsajátított tudásról és a fejlesztendő területekről.
 

A feladatokhoz kapcsolódó problémákról és az egyetemi képzésről/életről lehetőség lesz heti egy alkalommal egy tapasztalt egyetemi oktatóval online, vagy ha a vírushelyzet megengedi, személyesen is beszélgetni.

 

A kurzusra való jelentkezés semmilyen kötöttséggel nem jár, bármikor fel illetve le lehet csatlakozni.

 

A google classroom címe: https://classroom.google.com/c/MTg4MTUwMDQ3MDU2?cjc=qczbqd3
vagy jelentkezni lehet a kemiaerettsegi2021@gmail.com címen is.

 

A következő témaköröket fogjuk áttekinteni:

 

 • Kémiai alapfogalmak: atom, molekula, elem, vegyület, keverék, vegyjel, képlet, relatív atom- és molekulatömeg, moláris tömeg, állandó és többszörös súlyviszonyok törvénye.
   
 • Nevezéktan, oxidációs számok, kémiai egyenletek, a kémiai reakciók csoportosítása. Egyenletrendezési módszerek.
   
 • A koncentráció kifejezése, koncentrációegységek: molaritás, molalitás, móltört, tömegkoncentráció, tömegtört, térfogattört, egyéb koncentrációegységek (ppm, ppg, ppt). Oldékonyság, keverési egyenlet, kristályosítási feladatok.
   
 • Tökéletes gázok jellemzése, gáztörvények: Boyle-Mariotte-, Gay-Lussac-, egyesített és általános gáztörvények, a termodinamikai hőmérsékleti skála, Avogadro-törvény, Dalton-törvény.
   
 • Kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos alapfogalmak, homogén és heterogén egyensúlyok, az egyensúlyi állandó és kifejezése, az egyensúlyok eltolása: a legkisebb kényszer elve, az egyensúlyi állandó hőmérséklet függése, a tömeghatás törvénye. Az egyensúlyi számítások alapjai.
   
 • Sav-bázis egyensúlyok: A különböző sav-bázis elméletek (Arrhenius, Brönsted, Lewis). A Brönsted féle sav-bázis elmélet. A víz öndisszociációja. Az oldatok kémhatása. A pH számítás alapjai: erős savak és bázisok gyenge savak és bázisok pH-jának számítása. Pufferek. Sav-bázis indikátorok. Titrálási görbék.
   

Mindenkinek sikeres felkészülést kívánunk!
A szervezők.

8551
1090

 
Bemutatkozunk
 

Rövidesen a hétköznapi valóságban is megjelennek (sőt, részben már meg is jelentek) azok a – ma még a csodák világába tartozó – különleges anyagok („alak- emlékező” ötvözetek, nanorészecskéket tartalmazó kerámiák és fémek, nanoszerkezetű polimerek, ultra nagy tisztaságú fémek, különleges bevonatok, fémhabok és fémkompozitok), amelyekkel azok a középiskolás diákok is találkozhatnak, akik a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karának anyagmérnöki vagy vegyészmérnöki alapszakán (BSc) kezdik meg tanulmányaikat.

 

Karunk volt az anyagmérnök képzés hazai kezdeményezője, ma a képzés központja. 2019-től vegyészmérnök alapszakos képzést is indítunk a vegyipari vállalatokkal közösen, a vegyipar szívében. Rendkívül széles ipari háttér, számos iparág várja anyagmérnökeinket. Végzett hallgatóinkat a polimeralapanyag-gyártó és -feldolgozó üzemek, vegyiművek, gumiipari, energetikai, építőanyag-ipari, mikroelektronikai anyagokat gyártó cégek, valamint – hagyományosan – a fémiparban működő alapanyaggyártó, öntő, hőkezelő, képlékenyalakító vállalatok alkalmazzák. Mérnök növendékeink a megszerzett elméleti és gyakorlati tudásukra támaszkodva kiválóan megállják helyüket Magyarország gazdaságának húzóágazatában, a nemzetközi összevetésben is versenyképes járműiparban vagy vegyiparban.

 

 
Képzési formák
 

BSc

A végzettjeink az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit.

MSc

Olyan mérnökök képzése a cél, akik az anyagok szerkezetének, viselkedésének ismereteivel képesek a technológiák tervezésére, működtetésére, kutatási-fejlesztési feladatok ellátására.

PhD

A képzés lezárását, az abszolutórium megszerzését, és a doktori szigorlat letételét követően kerülhet sor a doktori fokozat odaítélésére és a doktori oklevél átadására.

„A végzettek elhelyezkedése problémamentes, mivel a MAK képzési spektruma kb. 1.000-1.500 vállalat profiljához kapcsolódik.”

– Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (2014)

Diákélet

 

Amikor a gólyák szeptemberben megérkeznek a miskolci Egyetemvárosba, elhűlnek attól a látványtól, ami nem csak madártávlatból lenyűgöző. Bár az egyetem campusa a város része, mégis külön világ a Dudujka- völgy 85 hektáros parkjában. Európa egyik legszebb egyetemvárosában különféle szolgáltatások könnyítik meg az életet.

 

Hagyományaink

 

Az egyetemre kerülő ifjú még „pogánynak” vagy „poganyinának” számít, s csupán akkor keresztelik „balekká” egy ünnepélyes szakestély keretében, ha a balekoktatást követően sikeresen vizsgázott. Hagyományaink fénypontját a vidám szakestélyek jelentik, melyek az egyes karok sajátosságai, de szigorú házirend szerint zajlanak.

 

Határok nélkül

 

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán a hallgatók tehetségének kibontakoztatásában meghatározó szerepe van a Tudományos Diákkör keretében végzett kutatómunkának. A hallgatók a kar oktatói és ipari szakemberek iránymutatása mellett végeznek kutatómunkát, melynek eredményeként készítik el a Tudományos Diákköri dolgozataikat.

 

HÍREINK

163
 

Prof. Dr. Palotás Árpád Bence
– dékán, egyetemi tanár

Mit jelent anyagmérnöknek és vegyészmérnöknek lenni?

 

Miért érdemes ide jelentkezni? A válasz kézenfekvő: egyrészt egyetemünk csodálatos természeti környezetben kínál korszerű képzési lehetőségeket, modern infrastruktúrát és vonzó szabadidős programokat. Másrészt a Műszaki Anyagtudományi Kar élen járt az anyagmérnöki képzés hazai megteremtésében és elterjesztésében, s mára a képzés országos központjává vált. Az idén először indítandó vegyészmérnök képzést hasonló elhivatottsággal kezdjük el, célunk nem kisebb, mint egy világszínvonalú képzés meghonosítása Miskolcon. Diákjaink számára az is fontos, hogy a szakmaszeretetet és a közösségi összetartozást erősítő (1735-ig visszavezetett) történelmi hagyományainkat gondosan ápoljuk. Az oktató–hallgató kapcsolat rendkívül közvetlen karunkon.