EMELT SZINTŰ KÉMIAI ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ ONLINE KURZUS

A google classroom címe: https://classroom.google.com/c/MTg4MTUwMDQ3MDU2?cjc=qczbqd3
vagy jelentkezni lehet a kemiaerettsegi2021@gmail.com címen is.

A következő témaköröket fogjuk áttekinteni:

  •  Kémiai alapfogalmak: atom, molekula, elem, vegyület, keverék, vegyjel, képlet, relatív atom- és molekulatömeg, moláris tömeg, állandó és többszörös súlyviszonyok törvénye.
  • Nevezéktan, oxidációs számok, kémiai egyenletek, a kémiai reakciók csoportosítása. Egyenletrendezési módszerek.
  • A koncentráció kifejezése, koncentrációegységek: molaritás, molalitás, móltört, tömegkoncentráció, tömegtört, térfogattört, egyéb koncentrációegységek (ppm, ppg, ppt). Oldékonyság, keverési egyenlet, kristályosítási feladatok.
  • Tökéletes gázok jellemzése, gáztörvények: Boyle-Mariotte-, Gay-Lussac-, egyesített és általános gáztörvények, a termodinamikai hőmérsékleti skála, Avogadro-törvény, Dalton-törvény.
  • Kémiai egyensúlyokkal kapcsolatos alapfogalmak, homogén és heterogén egyensúlyok, az egyensúlyi állandó és kifejezése, az egyensúlyok eltolása: a legkisebb kényszer elve, az egyensúlyi állandó hőmérséklet függése, a tömeghatás törvénye. Az egyensúlyi számítások alapjai.
  • Sav-bázis egyensúlyok: A különböző sav-bázis elméletek (Arrhenius, Brönsted, Lewis). A Brönsted féle sav-bázis elmélet. A víz öndisszociációja. Az oldatok kémhatása. A pH számítás alapjai: erős savak és bázisok gyenge savak és bázisok pH-jának számítása. Pufferek. Sav-bázis indikátorok. Titrálási görbék.