Az alapszak ismeretanyaga a korábbi képzési rendszer anyag-, illetve kohómérnöki szakjain nyújtott képzésnek felel meg. A végzettjeink az anyagok – például fémek, kerámiák, műanyagok – szerkezetének és tulajdonságainak szakemberei. Új, korszerű szerkezetű anyagokat, például nagy tisztaságú fémeket, nagy szilárdságú fémötvözeteket, üvegeket, kötőanyagokat fejlesztenek, terveznek, gyártanak, és kutatják ezek felhasználási lehetőségeit. A hallgatóknak ehhez el kell sajátítaniuk a különböző anyagok összetételének, szerkezetének és tulajdonságainak összefüggéseit.

 
Választható specializációk
 

 
A mindennapi élethez szükséges használati cikkek gyártásában a fémek a mai napig többségben vannak. Ezen fémeket alakítani kell, majd a tulajdonságaikat hőkezeléssel szükséges befolyásolni. Hallgatóink megismerkedhetnek a vas és nemvas (pl: réz, alumínium, magnézium) alapú fémekben képlékenyalakításkor vagy hőkezeléskor lejátszódó folyamatokkal, a gyártástechnológiák tervezésével és optimalizálásával, valamint a mikroszerkezetet és a mechanikai tulajdonságokat vizsgáló módszerekkel.
 
A szakirány működésének elsődleges célja az ipar számára olyan környezettudatos gondolkodással rendelkező szakemberek biztosítása, akik képesek polimereket előállítani, feldolgozni, vegyipari technológiát tervezni, fejleszteni és biztonságosan üzemeltetni. A polimer-technológiai szakirányon a hallgatók megismerkednek a polimer kémia és polimer fizika alapjaival, a polimerek fajtáival, viselkedésével, és alkalmazhatóságával. Gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek a polimerek előállításában, vizsgálatában, feldolgozásában valamint a polimerekkel kapcsolatos iparágak működésében.
 
A járműipar, és a hozzá kapcsolódó öntészet a magyar gazdaság kiemelt húzóágazata, kiváló elhelyezkedési és kereseti lehetőségekkel! Duális képzésünkhöz csatlakozott vállalatok éves árbevétele meghaladja a 200 milliárd forintot, a növekedésük az előző évhez képest pedig megközelíti a 10%-ot. Hallgatóink megtanulják, hogyan lehet az olvadt fémből például egy soklóerős motor hengerfejét gyártani, vagy hogyan lehet nagy méretpontosságú és kiváló minőségű alkatrészeket tervezni és készíteni high-tech használati tárgyaink számára.
 
Létfeltételeink biztosításához, életszínvonalunk növeléséhez egyre több energiát használunk fel, miközben energiaforrásaink kimerülőben vannak. A termékek, szolgáltatások önköltségében jelentős az energia ára. Hazánk évi energiaköltsége több mint ezer milliárd forint. Tudatosabb energiagazdálkodással ez évente kb. 200 milliárd forinttal csökkenthető lenne! Ezért nő a kereslet a hőenergiához értő mérnökök iránt, akik könynyen helyezkedhetnek el a kerámia iparban, öntödékben, hőkezelő üzemekben, fűtőműveknél, erőművekben, vegyipari cégeknél.
 
A fémelőállítási szakirány tananyagában nagy hangsúlyt kapnak a fémtartalmú anyagok feldolgozási eljárásai, valamint a modern anyagokként tekintett nagy tisztaságú, illetve különlegesen felületkezelt fémek. Az itt szerzett ismeretanyag nemcsak izgalmas és színes, hanem az ipari termelés széles területein haszonnal alkalmazható. Diákjaink már az alapképzés évei során is bekapcsolódhatnak a fémek előállítására, tisztítására, tulajdonságainak javítására irányuló kutatási projektjeinkbe.