Pályázatok

Az alábbi listában a Karunk által elnyert pályázatokat/projekteket olvashatjátok. A lista tartalmazza azokat a Miskolci Egyetem által elnyert pályázatokat/projekteket is, melyek megvalósításában mi is szerepet vállaltunk ill. szerepet játszunk a továbbiakban is.
H2020

ICARUS projekt
További információ: http://icarus-alloys.eu/

Széchenyi 2020

E – mobilitáshoz használt energiahatékony öntött rézrotor nagyszériás sorozatgyártására alkalmas technológiájának és gyártócellájának kifejlesztése
Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2016-00002
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/ontott-rezrotor-nagyszerias-sorozatgyartasa-GINOP%202_2_1-15-2016-00002

Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlegesítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése)
Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2016-00005
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/vegyszeripari_maradekok_energia_hatekony_es_kornyezetbarat_semlegesitese-GINOP_2_2_1-15-2016-00005

Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási – K+F intézmények együttműködésében
Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2016-00018
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/aluminium-termekek-technologiajanak-fejlesztese-GINOP-2_2_1-15-2016-00018

Kristályos és amorf nanoszerkezetű anyagok kutatásával és fejlesztésével foglalkozó kiválósági műhely fenntartható működtetése
Projekt azonosítószáma: GINOP-2.3.2-15-2016-00027
További információ: http://nanoginop.uni-miskolc.hu/

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen
Projekt azonosítószáma: GINOP-2.3.4.-15-2016-00004
További információ: http://fiek.uni-miskolc.hu/

„Főnix ME” – Megújuló Egyetem
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.3-16-2016-00015
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/fonix-me-megujulo-egyetem-EFOP-3_4_3-16-2016-00015

TUDÁS-VÁR” a Miskolci Egyetem
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.4.4-16-2017-0008
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/tudas-var-a-miskolci-egyetem-EFOP-3_4_4-16-2017-0008

Fiatalodó és megújuló Egyetem Innovatív Tudásváros, A Miskolci Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.1-16-2016-00011
További információ: http://innovativ-tudasvaros-efop361.uni-miskolc.hu/koszonto

Fenntartható Nyersanyag-gazdálkodási Tematikus Hálózat – RING 2017
Projekt azonosítószáma: EFOP-3.6.2-16-2017-00010
További információ: http://ring2017.uni-miskolc.hu/

TÁMOP pályázatok

Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019
További információ:  http://www.forr-asz.uni-miskolc.hu/

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
További információ:
 http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/

A Miskolci Egyetem Technológia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és működése
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0006
További információ:  http://web.alt.unimiskolc.hu/tudasprofit/

Korszerű anyag-, nano- és gépészeti technológiákhoz kapcsolódó műszaki képzési területeken kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modulok létrehozása és on-line hozzáférésük megvalósítása
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0001
További információ:  http://web.alt.uni-miskolc.hu/tananyag/

A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001
További információ: http://kivalosagi-kozpontok.uni-miskolc.hu/

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése
Projekt azonosítószám: TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008
További információ:  http://www.tehetseggondozas.uni-miskolc.hu/

TIOP pályázatok

A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása
Projekt azonosítószám: TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0005
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/TIOP.4/

A Miskolci Egyetem kiválósági központjainak infrastrukturális és informatikai fejlesztése
Projekt azonosítószám: TIOP -1.3.1-10/1-2010-0012
További információ: http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/TIOP-1.3.1-10/

Alapítványok

Az alapítványi támogatások az alábbi formában valósulhatnak meg:

 • meghatározott időre vonatkozó ösztöndíj,
 • költségtérítés (pl. külföldi tanulmányút útiköltségére, konferencia költségeire),
 • eszközvásárlás (kizárólag intézetek és tanszékek számára).

 1. A beérkezett pályázatokat az Alapítvány titkára előkészíti a kuratóriumi ülésekre. Hiányosan beadott, illetve határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek be az elbírálásra előkészített pályázatok közé.
   
 2. A pályázati összegek odaítéléséről a Kuratórium tagjai döntenek, amely döntés a kuratóriumi ülés jegyzőkönyvében kerül  rögzítésre. Itt pályázatonként felsorolásra kerül a megítélt támogatási összeg, a támogatott tevékenységi terület és a pályázó által a támogatás igénybevételéhez előírt és teljesítendő tevékenység, illetve annak  teljesítési határideje. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázati űrlapok valamelyikének hiánytalanul kitöltött példányát is.
   
 3. A pályázók a Kuratórium döntéséről a döntést követő 10 munkanapon belül levélben értesülnek.
   
 4. A támogatások kifizetése ezt követően a jegyzőkönyvben rögzített  feltételekkel az Alapítvány titkára közreműködésével történik.
   
 5. A díjazottaknak a támogatás felhasználásáról (a végzett tudományos tevékenység eredményeiről) a teljesítést követő 30 napon belül írásban be kell számolniuk, illetve pénzügyileg el kell  számolniuk. A megítélt támogatás kizárólag a Kuratórium által meghatározott és a jegyzőkönyvben rögzített célra használható fel.
   
 6. Az elszámolás a szakmai és a pénzügyi beszámoló leadásával történik. A pénzügyi elszámoláshoz szükséges formanyomtatvány a honlapon tölthető le.

Az egyetemi alapítványok részletes leírása a Miskolci Egyetem honlapján, a www.uni-miskolc.hu/alapítvány oldalán található.

953